czwartek, 23 marca 2017

Gambit Króla w obronie francuskiej

Partia 1 - analizy: W.Witalis,"Szachista" nr.5 2001; J.Konikowski, "SZACHY-CHESS" 9-10.2001; J.Konikowski "FERNSCHACH POST" 8,2012