niedziela, 18 listopada 2012

Turniej ICCF/TCCMB5-A

Tabela turnieju: patrz post z 30.10.2012 "ICCF II norma SIM"